SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203027/003 | 7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.

Intézmény logo

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Történet

Iskolatörténet évszámokban

Történet

1960

 

Szeptember A pécsi Zipernowsky Károly Gépipari Technikum önálló kihelyezett esti tagozataként gépésztechnikus-képzés indul a kaposvári Április 4. utca 2. szám alatt. (Tagozatvezető: Macskássy Attila. Ez az intézmény tekinthető az iskola jogelődjének.)

 

1962

 

Február 27. A Somogy Megyei Tanács úgy határoz, hogy a következő tanévben a helyi lakosok gyermekeinek beiskolázásával gépipari technikumot indítanak Kaposváron.

Szeptember 3. A Rippl-Rónai utca 15. szám alatt nappali tagozaton, két osztály nyolcvannégy tanulójával, két állandó és tizennégy óraadó tanárral megnyílik a Kaposvári Általános Gépipari Technikum. (Igazgató: Vilics Zoltán.)

Szeptember E hónaptól kezdve a rendszerváltozásig az iskola tanulói évente hat–tíz napot dolgoznak valamelyik somogyi állami gazdaság gyümölcsösében.

Október Létrejön a két alapszervezettel működő iskolai KISZ-szervezet.

1962/63 Esti és levelező tagozaton a felsőfokú szaktechnikusképzés is megkezdődik a Kaposvári Általános Gépipari Technikumban.

 

1963

 

Szeptember eleje A tanév a 3. számú gimnázium (később a Pedagógiai Főiskolai Kar egyik épülete) második emeleti osztályaiban kezdődik el. Az összlétszám 172-re emelkedik.

Szeptember 15. A Rippl-Rónai utcában megkezdődik az új gépipari technikum építése.

1963/64 Az iskola az esti tagozat irányítását is átveszi, 260 felnőtt tanulóval. Megtartja első választmányi ülését a Gépész szülői munkaközössége.

 

1964

 

Nyár Először vesznek részt nyári építőtáborban a gépipari technikum tanulói. (Balatonszabadi-Sóstón dolgoznak útépítésen.)

Szeptember A tanulói létszám 242-re nő.

Október 4. Megkezdi működését az iskola MSZMP-alapszervezete.

November 5. A Rippl-Rónai utca 15. szám alatti telken felavatják a Kaposvári Általános Gépipari Technikum új épületét. (Tervezője Stéger János építész. Az ünnepélyes megnyitón Kincses István kohó- és gépipari miniszterhelyettes is részt vesz.)

Az év folyamán Pabst Bélát bízzák meg a műszaki igazgatóhelyettes feladatkörével. A Kaposvári Városi Tanács a város parkosítása érdekében és az új sportpálya építésében végzett társadalmi munka elismeréseként a Virágos Kaposvárért feliratú vándorzászlót adományozza az iskola KISZ-szervezetének.

1964/65 E tanévtől a budapesti Bánki Donát Felsőfokú Gépipari Technikum kihelyezett levelező tagozata működik az iskolában. (Ez a későbbi Kaposvári Konzultációs Központ elődje.)

 

1965

 

Október A kaposvári és a zalaegerszegi gépipari technikum csapatai több sportágban mérkőznek meg egymással Kaposváron.

Ősz Az iskolában megalakulnak az első tudományos és technikai szakkörök.

Az év folyamán Vilics Zoltán iskolaigazgató a zalaegerszegi technikum tanára lesz. A Kohó- és Gépipari Minisztérium Kormány Lajos okleveles gépészmérnököt a Kaposvári Általános Gépipari Technikum igazgatójává, Németh Tibor középiskolai tanárt közismereti igazgatóhelyettessé nevezi ki. Szebényi Sándor lesz a műhelyfőnök. Ez évtől összesen nyolc (két-két párhuzamos) nappali tagozatos osztállyal működik a Gépész. Először alkalmaznak főhivatású testnevelő tanárt. Megrendezik az első technikusbált.

 

1966

 

Április 23–24. Zalaegerszegen mérik össze tudásukat a helyi és a kaposvári gépipari technikum sportolói.

Június Végeznek az iskola első nappali tagozatos gépésztechnikusai.

Október 15–16. Nemzetközi tornán vesznek részt Zalaegerszegen a kaposvári technikum sportolói.

1966/67 Elkészül az új hegesztőműhely. Megkezdődik az első ív- és lánghegesztő-tanfolyam, megindul a bérmunkavégzés. Megrendezik az első tanulmányi versenyeket. Az atlétikai és a kosárlabda-szakosztály is megalakul.

 

1967

 

Május Az iskola sportolói kimagasló eredményeket érnek el a Kaposváron rendezett Országos Diáktalálkozón.

Június 9–13. A Gépész kispályás labdarúgócsapata első helyen végez az Országjáró Diákok Országos Találkozója (ODOT) balatonfüredi döntőjében.

Október 14–15. Varasdon vesz részt nemzetközi sportversenyen a Kaposvári Általános Gépipari Technikum csapata.

Az év folyamán Véglegesen kialakítják a tanműhelyt. Megkezdi működését az iskola rádiós szakköre. Honvédelmi felelőst neveznek ki Bor Lajos és Szerecz János személyében.

1967/68 A tanév során 313-an tanulnak az iskola nappali tagozatán. A technikum kooperációs munkák végzésére szerződést köt a Kaposvári Cukorgyárral. Három tanuló bejut a fizikai tanulmányi verseny országos döntőjébe. Molnár György orosz nyelvből megnyeri a megyei tanulmányi versenyt, Tatár Kiss Imre részt vesz az országos műszaki tanulmányi versenyen. Városi kiállítást rendeznek az iskola műhelyszakkörének munkáiból.

 

1968

 

Szeptember 21–22. A technikum csapata második helyen végez a kaposvári Dózsa-sporttelepen rendezett Barátság Kupa nemzetközi sporttalálkozón.

November 4. Első ízben sugározza hívójelét az iskola amatőr rádióállomása. (Az állomás a Magyar Honvédelmi Szövetség segítségével és Németh Tibor igazgatóhelyettes irányításával jön létre.)

1968/69 A tanév során bevezetik a honvédelmi nevelést. Irodalmi szakkör alakul.

 

1969

 

Az év folyamán A tanulók száma 324.

1969/70 E tanévtől új típusú szakközép-iskolai osztályok indulnak az iskolában. Az addig csak technikum jellegű intézet felveszi a szakközépiskola nevet is, és mint Általános Gépipari Technikum és Szakközépiskola működik tovább. „Jó tanuló, jó sportoló” kitüntetést alapítanak.

 

1970

 

Február 26. Ülésezik az iskolai diákparlament.

Március 11. A negyedikes Dara György első helyezést ér el a megyei orosz nyelvi versenyen.

Május 1–2. A városok közti versenysorozat befejezéseként Zalaegerszegen szerepelnek a kaposvári Gépész sportolói.

Szeptember A végzett ipari iskolások továbbképzésére megindul a dolgozók kétéves szakközépiskolája a Gépész esti tagozatán.

Az év folyamán A nevelőtestület létszáma tizenhat fő. Az iskola Marcaliba kihelyezett esti tagozatos osztályt indít. A technikum diákjai részt vesznek a szamosi árvíz utáni helyreállítási munkálatokban. (A tábor Jánkmajtisban van.)

 

1971

 

Június 12. A nevelőtestület és a KISZ-szervezet „Aranykönyvet” alapít a legjobb növendékek teljesítményének megörökítésére.

Szeptember 1. Az iskola a Kohó- és Gépipari Minisztériumtól a Somogy Megyei Tanács hatáskörébe kerül.

November 6. Megnyílik az iskola pinceklubja. (A széntárolóból alakították át.)

1971/72 A kézilabdacsapat megnyeri a megyei középiskolai bajnokságot.

 

1972

 

Tavasz Utoljára tesznek képesítővizsgát általános gépésztechnikusok az iskola nappali tagozatán.

November Diákparlamentet tartanak.

Ősz A Budapestre költözött Kormány Lajos utódjaként Deák Ferenc okleveles gépészmérnök lesz az iskola igazgatója.

Az év folyamán Az iskola neve Gépipari Szakközépiskolára változik.

1972/73 A Gépészben megalakul az Országjáró Diák Kör (ODK).

 

1973

 

Nyár Ötvennégy tanuló dolgozik a kaposvári centenáriumi építőtáborban. (A Gépész a három turnus összesítésében megnyeri a versenyt.)

Szeptember 1. Pabst Béla gépészmérnök-tanárt kinevezik az iskola műszaki igazgatóhelyettesévé.

Szeptember A Gépipari műszaki alkotóközössége elkészíti a Magnokorr oktatástechnikai berendezésnél használatos padtípus első darabját.

Október 15. Megkezdi működését a tanulószoba.

December 1. Németh Tibort az iskola igazgatójává, Jónás Józsefet közismereti igazgatóhelyettessé nevezik ki.

Az év folyamán A Gépipari Szakközépiskola megyei oktatástechnikai bázisiskola lesz. Deák Ferenc igazgató a városi pártbizottság első titkárának tisztségébe kerül. Ez évtől Christ Lászlóné vezeti a városi szakközépiskolák magyar-munkaközösségét. A Somogy Megyei Állami Építőipari Vállalat megkezdi az új szakközépiskola és diákotthon építését.

1973/74 Kísérletképpen bevezetik a szaktantermi oktatást, szakszertárakat hoznak létre. A Gépész e tanévtől részt vesz az esti tagozatos technikusképzésben. Az iskola rövidhullámú rádióállomása első helyezést ér el a Szovjetunió által rendezett nemzetközi versenyen. Roza Pál szakoktató veszi át a műhelyszakkör vezetését.

 

1974

 

Szeptember A Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola kihelyezett levelező tagozataként, konzultációs központ jelleggel megindul az iskolában a gyártástechnológia szakos üzemmérnökképzés.

Október Diákparlamentet tartanak a Gépipariban.

Az év folyamán Átalakítják az iskola pinceklubját. Spingár László az ötödik helyen végez az országos szakmai tanulmányi versenyen.

1974/75 Első osztályosokból létrejön az iskolai énekkar és a táncegyüttes. Az irodalmi szakkör már irodalmi színpadként működik. Az iskola kis korcsoportos labdarúgócsapata harmadik helyezést ér el az országos bajnokságon.

 

1975

 

Január 1. Megszűnik az iskolában az oktatástechnikai bázis.

Tavasz A Gépipariban tartják meg a kaposvári szakközépiskolák legjobb versmondóinak szavalóversenyét.

Az év folyamán Az iskola neve Gépészeti Szakközépiskolára változik. Megalakul a rádió-iránymérő szakosztály, a lövészdiákkör, a közlekedési diákkör és az ifjúgárdaegység.

1975/76 Demény Rezső mérnök-tanárt nevezik ki műhelyfőnökké. Az iskola szülői munkaközössége vándorzászlót alapít „Jó tanuló, jó fegyelmű osztály” címmel. Először adják ki a Kiváló KISZ-munkáért címet. Az iskola labdarúgócsapata megnyeri a Móricz Kupát.

 

1976

 

Március 27. A Gépész csapata szerzi meg az első helyet a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnáziumban rendezett rádiós vetélkedőn.

Május 20. A Somogy Megyei Tanács határozatot hoz az oktatási intézmények irányításának és korszerűsítésének szervezeti feladatairól. (A határozat a Gépészeti Szakközépiskola fejlesztésére is kitér.)

Az év folyamán Az iskola „szocialista együttműködési szerződést” köt a Kaposvári Villamossági Gyárral. Elkészül a rádiós szoba.

1976/77 Befejeződik az esztergályos-, a marós- és a TMK-műhely belső átalakítása. Elkészül az anyagvizsgáló labor, a technikai dolgozók öltözője, fürdője. E tanévben ad az iskola első ízben szakmunkás-bizonyítványt az érettségi bizonyítvány mellé, géplakatosszakmából. Kialakítják a Dolgozók Szakközépiskolájának házirendjét.

 

1977

 

Április 21. Az iskolában létrehozzák az „Edzett Ifjúságért!” tömegsportmozgalom szervezési és koordinációs bizottságát.

Május 6. Megtartják az „Edzett Ifjúságért!” mozgalom iskolai nyitónapját.

Augusztus 16. Gelle József vegyipari gépész-üzemmérnök veszi át a tanműhely vezetését.

Szeptember Három első osztály indul; az egyik kísérleti jelleggel, szakmunkásképzési céllal. Nappali tagozaton megkezdődik az iskola nyolcosztályosról tizenhat osztályosra való fejlesztése. Berendezik a kéziraktárt. Megalakul az iskola honvédelmi klubja.

November 10. A Gépész „szocialista szerződést” köt a Finommechanikai Vállalat (FMV) 3. Számú Kaposvári Gyárával.

December A Damjanich utca és a Pázmány Péter utca által határolt területen megkezdődik az új intézményrendszer (a diákotthon és az iskola) szakaszos átadása.

Az év folyamán Csordás István lesz az ifjúságvédelmi felelős.

1977/78 A tanév során áttérnek a két műszakos gyakorlati oktatásra.

 

1978

 

Május Átadják a Damjanich utcai diákotthon épületét.

Tavasz Újra hallható az iskolarádió.

Augusztus A diákok Babócsán végeznek régészeti feltárást.

Szeptember A Gépészben megkezdődik a szakmunkásképzési célú szakközép-iskolai képzés. Jónás József közismereti igazgatóhelyettes elhagyja az iskolát; helyére Christ Lászlóné kerül, aki az esti tagozat irányítását is átveszi.

Október 6. Középiskolai diákotthon nyílik a Gépészeti Szakközépiskola mellett, a kaposvári Damjanich utcában.

November 14. Diákparlamentet rendeznek az iskolában.

Az év folyamán A Csepel Művek Egyedi Gépgyár Kaposvári Nehézgépgyára és a Tungsram Részvénytársaság Elektronikai Gyára együttműködést alakít ki a szakközépiskolával. Tóth Sándor lesz a Gépész gazdasági vezetője. Ez évtől két szakosztályra bontva (tájékozódási futók és természetjárók) működik az iskola Országjáró Diák Köre (ODK).

1978/79 A nevelőtestület létszáma harminc fő. A műhelyszakkör tagja, Gál Tamás első helyezést ér el az Alkotó Ifjúság pályázaton. Kovács József trombitaszólójával aranyjelvényes minősítést kap a megyei diáknapon, a Keszthelyi Helikonon különdíjban részesül. Hegedűs József az országos fedett pályás bajnokságon az 1500 méteres, az ifjúsági bajnokságon a 800 méteres síkfutásban szerez aranyérmet. Horváth István harmadik lesz az országos ifjúsági lövészbajnokságon.

 

1979

 

Az év elején Közművelődési munkabizottságot hoznak létre az iskolában.

Március 6. A Somogy Megyei Tanács ülésén elfogadják a megyei fejlesztési tervet, amelyben a Gépészeti Szakközépiskola építésének támogatása is szerepel.

Május 5–6. Zsalakó Kálmán, az iskola negyedikes tanulója súlylökésben, diszkoszvetésben és kalapácsvetésben aranyérmet nyer a Megyei Középiskolás Atlétikai Bajnokságon.

Június Az emelt szintű iparitanuló-képzés megszűntével a dolgozók kétéves szakközépiskolája is megszűnik.

Az év folyamán A szakközépiskola ifjúgárdaszakasza első helyezést ér el a városi szemlén. Újabb ifjúgárdaszakasz is szerveződik. Nyugdíjba vonul Kováts Tibor szakoktató.

1979/80 A tanév során az iskola hat vállalattal köt „szocialista szerződést”. Bevezetik a differenciált bérezési rendszert. Újjászervezik az iskolai énekkart. Egy gépészes diák negyedik helyezést ér el az Irinyi János kémiaverseny országos döntőjén. Az iskola második korcsoportos labdarúgócsapata a négy közé jutásért játszva esik ki az országos főtáblán.

 

1980

 

Június 4. Lezárul az általános felügyeleti vizsgálat, amelyet a Somogy Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya az 1979/80. tanévben indított az iskolában.

Június Az iskola beköltözik az új elméleti oktatási épületbe.

Július A Damjanich utca és a Pázmány Péter utca által határolt területen elkészül az új Gépészeti Szakközépiskola. Megtörténik az épület hivatalos műszaki átadása. (Tervezője Lőrincz Ferenc építészmérnök.)

Július–augusztus A tanműhely is átköltözik az új épületbe.

Szeptember 1. Pölcz Józsefet bízzák meg az iskolai tanműhely vezetésével. Gelle József ezután a bázisüzemi kapcsolatokat és a vállalati gyakorlati foglalkozásokat szervezi.

Szeptember Az iskola a könnyűszerkezet-lakatosok helyett szerszámkészítőknek, illetve osztálybővítéssel elektronikai műszerészeknek indít képzést.

Október 19. Az iskolában megnyitják a megyei ifjúmunkás- és szakmunkástanuló-napokat. Szakmai és termékbemutatót rendeznek.

December 2. A Pázmány Péter utcában ünnepélyesen átadják a Gépészeti Szakközépiskola új épületét. Megjelenik a diákújság első száma. (A lap neve akkor Diákhíradó.)

December Az új iskola aulájában koncertezik Radics Béla és a Tűzkerék együttes.

Az év folyamán A megnövekedett óraszám miatt további hat szakoktató kapcsolódik be a gyakorlati oktatásba. A bázisüzemek száma hétre emelkedik.

1980/81 A szakmacsoportos munkaközösségi szervezésről a szakmánkéntira térnek át. Négy szakmai munkaközösség szerveződik: gépi forgácsoló, gép- és könnyűszerkezet-lakatos, szerszámkészítő és elektronikai műszerész, valamint szakrajz. Megalakul a testnevelés-munkaközösség. Először készül az iskolában oktatási-termelési terv. E tanévtől önálló helyiségben, függetlenített könyvtárossal működik az iskolai könyvtár. A felnőttoktatás négyéves levelező tagozaton folytatódik. A tanév során eddigi történetének legtöbb társadalmi munkáját végzi az iskola. Megkezdi működését a bélyeggyűjtő szakkör.

 

1981

 

Március 21. A Gépész ifjúsági szervezete először kapja meg a Kiváló KISZ-szervezet zászlaját.

Október 16. Zárt láncú tévérendszert helyeznek üzembe az iskolában.

November 25. Ifjúsági parlamentet rendeznek.

Az év folyamán Az iskola műlakatosszakköre Roza Pál irányításával megkezdi a Kossuth téri kandeláberek helyreállítását.

1981/82 Az intézmény e tanévtől teljes egészében szakmunkásképzési célú szakközépiskolaként működik. Már hat szakmai munkaközösséget szerveznek.

 

1982

 

Január 23. A munkásőrség megyei parancsnoksága, a szakalegységek és a városi-járási zászlóalj a testület megalakulásának negyedszázados évfordulóját jubileumi egységgyűléssel ünneplik a Gépészeti Szakközépiskola aulájában.

Március 20. Szekszárdi és zalaegerszegi szakközépiskolák küldöttségének részvételével először rendezi meg a Gépésznapot a kaposvári iskola. (A tanulmányi és sportversenyeken a kaposváriak szerepelnek a legjobban, s ők nyerik el a Gépész Kupát.)

Augusztus 1. Gémesi Tibor üzemmérnök-tanárt nevezik ki az iskola igazgatójává. Németh Tibor mint címzetes igazgató matematika–fizika szakos tanárként dolgozik tovább.

Szeptember Az iskola áttér az ötnapos munkahétre. Bevezetik a csoportbontásokat. Kialakul a képzési profilnak megfelelő munkaközösségi tagolódás.

November Nemzetközi galambkiállítást rendeznek az iskolában.

Az év folyamán A megyében elsőként számítástechnikai géptermet alakítanak ki a Gépészben. Számítástechnikai szakkör alakul.

1982/83 A tantestület létszáma negyvenöt fő. Tanműhelyi raktárt hoznak létre. Andrássy Tibor – az iskola fennállása óta először – indul a történelem-OKTV-n. Kósa István harmadik helyezést ér el az Arany Dániel matematikaverseny országos döntőjében. Sárdi Attila magasugrásban az országos harmadik helyen végez.

 

1983

 

Március 5. Az iskola a házigazdája a Miénk a suli című rendezvénysorozatnak.

Tavasz Gyura László gépgyártó-esztergályos szakmacsoportban második helyezést ér el az országos szakmai tanulmányi verseny győri döntőjében.

Június 4–5. Veress Imre magasugrásban országos középiskolai bajnoki címet szerez Szolnokon.

Október Középfokú munkavédelmi szakképesítő tanfolyam indul az iskolában alapozó és kiegészítő szakon.

Ősz Megindul a számítástechnika oktatása.

Az év folyamán Az intézmény neve Ipari Szakközépiskolára változik. Megszűnik a képzés könnyűszerkezet-lakatos szakon. Az iskola ifjúgárdaszázada megkapja a Kiváló Ifjú Gárda Alegység címet.

1983/84 Tizenhat osztályossá bővül az iskola. Kialakítják a „III. elektronikai műszerész kabinetet”. Sárdi Attila magasugrásban és távolugrásban is a harmadik helyen végez az Országos Középiskolai Bajnokságon.

 

1984

 

Március 16. Megyei számítástechnikai versenyt rendeznek a Gépészben.

Április 25–27. A kaposvári Ipari Szakközépiskolában bonyolítják le az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjét.

Július 15. Ficzere Mátyásné kerül a gazdasági igazgatóhelyettes tisztségébe.

Augusztus 1. Vejki Györgyöt kinevezik a gyakorlati oktatás vezetőjévé.

Ősz Ifjúsági parlamentet rendeznek az iskolában.

Az év folyamán Ez évtől a villamosipar, az elektronika számára is képez technikusokat a kaposvári Ipari Szakközépiskola. Megkezdődik az új típusú technikusképzés előkészítése.

1984/85 Képmagnót vásárol az intézmény.

 

1985

 

Június 6. Jegyzőkönyv készül az Ipari Szakközépiskola összegző vizsgálatának tapasztalatairól.

Szeptember eleje Ismét megindul a nappali tagozatos technikusképzés az Ipari Szakközépiskolában. 539 tanuló kezdi a tanévet.

Szeptember 19–22. A Gépész csapata részt vesz a Karlsruhéban rendezett nemzetközi sportfesztiválon.

Az év folyamán Az ifjúsági klub elnyeri a Kiváló Klub címet. Nyíregyházán az országos ötödik helyen végez az iskola kis korcsoportos kosárlabdacsapata.

1985/86 Újjáalakul a kézilabda-szakosztály.

 

1986

 

Október Esti tagozaton megkezdődik a villamostechnikus-minősítés.

December 12. Elfogadják az iskolai Diáksport Egyesület alapszabályzatát.

Az év folyamán Amatőr művészeti díjjal jutalmazzák az iskola fémmegmunkáló szakkörét. A honvédelmi klub az MHSZ városi vezetőségétől először kapja meg az Élenjáró Klub kitüntető címet.

1986/87 A IV/D ötfős csapata megnyeri a „Magyarország az én hazám” vetélkedő területi döntőjét. Az iskola második korcsoportos együttese az országos atlétikai bajnokságon középiskolás csúccsal nyeri meg a 4×3000 méteres váltófutást.

 

1987

 

Február Átalakul az iskola fémmegmunkáló szakköre. (Ezután nem csak ipari szakközépiskolások lehetnek a tagjai.)

Május Szegeden az országos negyedik helyet szerzi meg a nagy korcsoportos kosárlabdacsapat.

Nyár A forgácsoló I. műhelyből szerelőműhelyt alakítanak ki.

Október 30. Fennállásának 25. évfordulója alkalmából jubileumi ünnepséget tart a kaposvári Ipari Szakközépiskola. (Kiállítások nyílnak, bemutatkozik a honvédelmi rádiós klub, felavatják a kibővített számítástechnikai termet, bemutatják az új, saját készítésű eredményjelző táblát. Pabst Béla, Jónás József és Németh Tibor szerkesztésében megjelenik az iskola jubileumi évkönyve.)

Október Megindul a Gépészben az elektronikai műszergyártó és karbantartó technikusminősítő tanfolyam.

November 14. A Somogy Megyei Tanács Művelődési Bizottsága megtárgyalja és elfogadja a Nappali tagozatos technikusképzés bevezetésének eddigi tapasztalatai a Kaposvári Ipari Szakközépiskolában című előterjesztést.

December 19. A Gépészben tartják meg a somogyi diákok második számítástechnika-versenyének elődöntőjét.

Az év folyamán Horváth Róbert országos második helyezést ér el az Irinyi János középiskolai kémiaversenyen.

 

1988

 

Március 15. A Gépész KISZ-szervezete elnyeri a KISZ Központi Bizottságának Vörös Vándorzászlaját.

Április vége Nikolausz László hatodik lesz az országos Irinyi János kémiaversenyen.

Június 5. Az iskola Diáksport Egyesülete első helyezést ér el a Városi Diáksport Bizottság által rendezett „Indulj te is! Én is ott leszek!” versenyen.

Október 19. A „Magyar Népköztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” megyei versenyen a szakközépiskolások között két gépészes, Gombár Noémi és Limbek Csaba szerzi meg az első két helyet.

December 14. KISZ-küldöttértekezletet tartanak az osztályok képviselői.

Az év folyamán Az iskola rádiós szakköre 8607 összeköttetést létesít a világ minden részén élő amatőrökkel. (A rádióállomás fennállása óta ebben az évben érik el a százezredik összeköttetést.) A közlekedési diákkör megyei első helyen végez az Országos Közlekedésbiztonsági Kupa segéd-motorkerékpáros versenyén. A Gépész asztalitenisz-csapata (Limbek Csaba és Zavagyil Zoltán) ezüstérmet szerez a diákolimpián. Felújítják az iskola tetőzetét.

 

1989

 

Február 4. A kaposvári sportcsarnokban rendezett Széchenyi István teremlabdarúgó-tornán az ifjúsági csapatok között az Ipari Szakközépiskoláé szerzi meg az első helyet.

Április 10. Az MHSZ főtitkára a szocialista versenymozgalomban elért kimagasló eredményeiért „Kiváló” címet adományoz az iskola Kilián György Honvédelmi Klubjának.

Tavasz Glück Attila a megyei verseny megnyerése után negyedik helyezést ér el az országos kémiai verseny győri döntőjében.

Július 1. Horváth Miklós, az iskola tanára lesz a Kaposvári Rákóczi FC labdarúgócsapatának vezetőedzője.

December 1. A somogyi szakközépiskolások közül a Gépész két diákja, Borhi Zsombor és Gombár Noémi is „Jó Tanuló, Jó Sportoló” díjat kap.

December 11. Az Ipari Szakközépiskola legyőzi a Táncsics Mihály Gimnáziumot a középiskolás csapatok megyei kosárlabdadöntőjében. (A mérkőzést a városi sportcsarnokban játsszák.)

Az év folyamán Az iskola épületet kap a kaposvári Dési Huber István közben. Az asztaliteniszezők a megyei döntő megnyerése után ötödikek lesznek az országos diákolimpián.

1989/90 Először járnak ötödéves tanulók a kaposvári Ipari Szakközépiskolába. Újraindul az iskolarádió.

 

1990

 

Április 24. Az aulában felavatják Z. Soós István Kaposvár visszavétele 1686. november 12. című freskókartonjának kicsinyített mását.

Április 25–27. Másodszor rendezik meg az Ipari Szakközépiskolában az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjét. (Az iskola két tanulója – Vogronics Zsolt és Péter Tamás – nyolcadik, illetve negyedik helyezést ér el.)

Április 29. Az iskola aulájából jelentkezik az „Ász” című szórakoztató ifjúsági tévéműsor.

Június 15. Az Ipari Szakközépiskola átveszi a Dél-dunántúli Oktatási Központot.

Nyár Két trieszti technikum küldöttsége kapcsolatépítési szándékkal felkeresi a kaposvári középiskolát.

Szeptember 24–29. Olaszországba látogat az Ipari Szakközépiskola küldöttsége.

December 19. A Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen az iskola két diákja, Bréda Balázs és Borhi Zsombor is megkapja a „Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” díjat.

Az év folyamán Létrehozzák a „DEGEM” elektronikai mérőlabort. A DUO Vásárszervező Iroda szerződést köt az Ipari Szakközépiskolával. A Gépész az elmúlt nyolc év eredményei alapján megkapja a legjobb tíz iskolának járó emléklapot. Megkezdődik az iskola képzési struktúrájának átalakítása. Nyugdíjba megy Szebényi Sándor szakoktató.

1990/91 Az ötödik korcsoportos labdarúgócsapat bejut az ország legjobb nyolc együttese közé.

 

1991

 

Január 7. Megkezdi adását Kaposváron az iskola két diákja (Mike Gábor és Cserjés András) által létrehozott Zöm Rádió, az ország első kalózrádiója.

Május 2. Meghal Roza Pál, az iskola volt technikus-tanára.

Augusztus Létrejön a szakközépiskola „Az Emberért” nevű alapítványa. (A tovább tanuló diákokat támogatja.) Az iskola két tanulója is ott van a Diák Újságírók Országos Szövetségének lakitelki táborában.

Nyár Bezár a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola kaposvári kihelyezett levelező tagozata. (A konzultációs központ az Ipari Szakközépiskolában működött.)

Szeptember Japán tanárküldöttség keresi fel az iskolát.

Az év folyamán A szakképzés korszerűsítéséért világbanki pályázaton vesz részt a szakközépiskola. (Somogyból három iskola nyer, köztük a Gépész.) Az indítandó osztályok száma négyről háromra csökken. Létrejön az iskola Oktatási Központja.

1991/92 A Gépész is bekapcsolódik a Világbank által finanszírozott képzési rendszer kidolgozásába és bevezetésébe.

 

1992

 

Tavasz Gyivicsán Zoltán gyengeáramú szakterületen megnyeri az országos szakmai tanulmányi versenyt. A Fikarc februári száma több száz induló közül a legjobb húsz közé kerül a Diákújságírók Országos Egyesületének pályázatán.

Június 1–5. Az osztrák–magyar képzésről a kaposvári Gépész tanárainak részvételével rendeznek információcserét Eisenstadtban.

Nyár Borhi Zsombor kajakozó, az iskola volt diákja tartalékként részt vesz a barcelonai olimpián.

Szeptember Horváth Miklós mérnök-tanár lesz az iskola műszaki igazgatóhelyettese.

November Veress Róbert, a Gépész tanára megnyeri a Dr. Sipos Ferencről elnevezett sakkemlékversenyt.

Ősz Osztrák–magyar közös képzés indul a kaposvári Ipari Szakközépiskolában.

December 18. A budapesti Néprajzi Múzeumban rendezett országos ünnepségen a modellező Bélteczky Sándor, a Gépész tanulója is megkapja „A Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” díjat.

December A szakközépiskola csapata megosztott első helyezést ér el a Baross Gábor emlékére rendezett országos tévévetélkedőn.

Az év folyamán Új erősáramú mérőtermet fejlesztenek ki, IBM-számítógépeket és korszerű felületi érdességmérőt vásárolnak.

1992/93 A tanév során újraindul az iskolarádió.

 

1993

 

Február 15. Bejegyzik az Ipari Szakközépiskolában létrehozott „Sport” alapítványt. (Az iskolai sportot és sportolókat támogatja.)

Június 8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Ipari Szakközépiskola névváltoztatási kérelmét. Az iskola új neve Eötvös Loránd Műszaki Középiskola lesz.

Június A diákolimpia tatai döntőjében 110 méteres gátfutásban első, 100 méteres síkfutásban hetedik helyen végez Kilvinger Attila.

Augusztus 29. A volt gépészes Borhi Zsombor, a Kaposvári Vízügyi SC kajakozója a koppenhágai világbajnokságon Ábrahám Attilával együtt megnyeri a kajak kettesek tízezer méteres számát. (Ezzel megszerzi Somogy megye első felnőtt világbajnoki aranyérmét.)

Augusztus Bélteczki Sándor hajómodellezésben világcsúccsal lesz ifjúsági világbajnok a németországi Wendlingenben. Kilvinger Attila két számban is aranyérmet nyer a németországi Erdingben rendezett nemzetközi ifjúsági atlétikai fesztiválon.

Szeptember Világbanki gépész szakmacsoportos oktatás indul az iskolában.

November Megnyílik az iskola „Gépészek a Gépészekért” alapítványának számlája. (Elsősorban az iskola műszaki feltételrendszerének javítását szolgálja.)

December 7. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hoz az iskolai szerkezetváltozásokról; engedélyezi, hogy világbanki informatikai osztály induljon az Eötvösben.

Az év folyamán Megkezdi munkáját az iskola első rendszergazdája, Zámbó Tibor. Bognár Zsolt második lesz az országos fizikaversenyen.

1993/94 Megkezdődik az automatikalabor kialakítása.

 

1994

 

Az év elején A Gépész megnyeri az első alkalommal kiírt megyei középiskolás teremlabdarúgó-bajnokságot.

Február 1. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hoz az oktatási intézményhálózat továbbfejlesztéséről. Egyetért azzal, hogy kétéves gépgyártás-technológia–számítástechnika osztály induljon az Eötvösben.

Március Tizenhárom kaposvári középiskola és kollégium diákönkormányzata megalakítja a Kaposvári Diákkamarát. Elnöke Molnár Gábor, az Eötvös diákja.

Június 14–17. Az osztrák–magyar közös képzésben közreműködő gépészes tanárok továbbképzésen vesznek részt Eisenstadtban.

Június A hajómodellező Bélteczki Sándor ifjúsági világcsúccsal a második helyen végez az Ausztriában rendezett nemzetközi versenyen.

Augusztus Bek Józsefet kinevezik az iskola igazgatóhelyettesévé.

Nyár Kilvinger Attila országos bajnokságot nyer 110 méteres gátfutásban.

Ősz Informatikai szakmacsoportos oktatást indít az iskola.

1994/95 E tanévtől kétéves nappali tagozatos szakképzés indul a Gépészben érettségizettek részére gépgyártás-technológia–számítástechnika ágazaton, és ugyancsak kétéves szakközép-iskolai képzés szakmunkásoknak. Bányai Attila harmadik helyezést ér el a matematika-OKTV budapesti döntőjében. Bélteczki Sándor és Kilvinger Attila országos „Jó Tanuló, Jó Sportoló” kitüntetést kap.

 

1995

 

Április 27–28. Az Eötvös osztrák tantervű osztálya sikerrel szerepel az Eisenstadtban rendezett szintfelmérőn.

Tavasz A kaposvári iskola is részt vesz az először megrendezett Alpok–Adria nemzetközi szakmai versenyen (Pinkafőn és Szombathelyen).

Június Kilvinger Attila megnyeri a 110 méteres gátfutást az országos diákolimpia Budapesten rendezett atlétikai döntőjén.

November 27. Helyi diákparlamentet rendeznek az iskolában.

December 5. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy az 1996/97-es tanévtől közbiztonsági fakultációval működő gimnáziumi osztály induljon az Eötvösben.

 

1996

 

Február 23–25. A kaposvári műszaki középiskolában rendezik meg az Országos Diákparlamentet.

Április Gépészesek részvételével tartják meg az Alpok–Adria-találkozót Eisenstadtban.

Június 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az iskola új neve Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Gimnázium.

Szeptember Közbiztonsági fakultációval működő gimnáziumi osztályt indít az Eötvös.

1996/97 Fogarasi Tivadar második helyezést ér el az Irinyi János kémiaversenyen.

 

1997

 

Április 16–18. Az Eötvös nyolcfős csapattal képviselteti magát a szlovéniai Celjében rendezett Alpok–Adria-diáktalálkozón.

Április Vajda János birkózó, az Eötvös diákja aranyérmet szerez a Kaposváron rendezett Klíma-Vill Kupán.

Május 8. A Gépész huszonhét diákja az Eisenstadti Műszaki Középiskola igazgatója előtt vizsgázik Kaposváron.

Június 19. Az iskola tanulói – Magyarországon először – a magyar mellett német nyelvű bizonyítványt is kapnak.

Szeptember 26. Kaposváron rendezik meg az ország első diákpolgármester-választását. (Szilágyi Ákos, az Eötvös tanulója a második helyen végez.)

December 10. Szita Károly kaposvári polgármester az osztrák–magyar közös technikusképzés megszervezéséért kitünteti Gémesi Tibor igazgatót és az iskola tantestületét.

 

1998

 

Február 2–6. Korszerűsítik az iskola gázhegesztő műhelyét.

Február 27. Meghal Bek József közismereti igazgatóhelyettes.

Április 22–25. A kaposvári iskola ott van a horvátországi Alpok–Adria-versenyen (Karlovacon).

Április 30. Az Eötvös együttműködési megállapodást köt a Somogy Megyei Munkaügyi Központ Kaposvári Kirendeltségével.

Április Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Gimnázium nagykanizsai, dombóvári és győri szakközépiskolákkal köt megállapodást érettségizett fiatalok állásorientált képzésére.

Tavasz Az országban egyedülállóan az iskola tizenkét diákja jut be az országos szakmai és műszaki tanulmányi versenyek döntőibe.

Június 6. A Ripszám Henrik éjszakai tájékozódási túraversenyen a Gépész három tanulója ér el első helyezést.

Július 26. Magyar Sándor, az Eötvös diákja nyeri meg a Balatonfüred és Siófok között rendezett országos hosszútávúszó-bajnokságot.

Szeptember Stickel Péter lesz a közismereti igazgatóhelyettes.

Az év folyamán Az iskola pályázatot nyújt be „Az ifjúsági szakképzés korszerűsítése” világbanki projekt „A” komponensére. Felvételi előkészítőt indítanak általános iskolásoknak. A csurgói Szent István Kupán és a Somogy Kupán is első helyen végez a sportlövő Bánfalvi Balázs.

 

1999

 

Január Elektronikai szakkör indul az iskolában.

Április 16–17. Az Eötvös ezüstérmet szerez a Szekszárdon rendezett III. Országos Rendvédelmi Csapatversenyen.

Május eleje Vajda János a 76 kg-os kategóriában megnyeri az országos ifjúsági kötöttfogású birkózóbajnokságot, és ezzel megszerzi ötödik magyar bajnoki címét.

Tavasz Szabó Zsolt harmadik lesz az országos szakmai tanulmányi versenyen, az AutoCAD szakcsoportban.

Július 18–19. Horváth Kornél a magyar csapat tagjaként két ötödik helyezést ér el az első alkalommal megrendezett lengyelországi serdülő atlétikai világbajnokságon.

Július 24. Magyar Sándor a 25 km-es számban 18. lesz az isztambuli hosszútávúszó-Európa-bajnokságon.

Augusztus 5–8. Vilhelm Szilárd három számban is ezüstérmet szerez a Strasbourgban rendezett ifjúsági uszonyos- és búvárúszó-világbajnokságon.

Október 28–30. A kaposvári Gépész küldöttsége is részt vesz a dél-tiroli Bolzanóban megrendezett ötödik Alpok–Adria-diáktalálkozón.

Október Horváth Miklós műszaki igazgatóhelyettes az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) területi központjának vezetője lesz.

December 15. A budapesti Néprajzi Múzeumban rendezett ünnepségen Vajda János birkózó megkapja „A Magyar Köztársaság Jó Tanulója, Jó Sportolója” díjat, Vilhelm Szilárd búvárúszó pedig díszoklevelet vehet át a minisztertől.

Az év folyamán A kerékpárosok Zaranyi Kupáján első helyezést ér el Horváth Gergő, az Eötvös tanulója. Tóth András uszonyos és búvárúszó a 4×100-as váltó tagjaként megnyeri a Hírös Kupát.

1999/2000 A humán munkaközösség a megye középiskolásai részére megszervezi a „Magyarország ezer éve” című vetélkedőt. A diákolimpia dunaújvárosi döntőjében harmadik helyen végez az iskola negyedik–ötödik korcsoportos leány-labdarúgócsapata.

 

2000

 

Február 18–20. Slikker Csaba második lesz a Budapesten rendezett országos egyéni rendvédelmi tanulmányi versenyen.

Március 4. Hekeli Károly ezüstérmet szerez a Szoboszló Kupa országos karateversenyen.

Március Vajda János bronzérmet nyer a Budapesten rendezett XXIV. Matura Mihály junior kötöttfogású birkózó-emlékversenyen. (Ő a legjobb magyar.)

Május 6–7. Ősi Géza néptáncos, az Eötvös tanulója szólótáncban első helyen végez a kőszegi országos koreográfiai versenyen.

Tavasz Az iskola honlapja felkerül az internetre. Az Eötvös részvételével Alpok–Adria-találkozót rendeznek Nagykanizsán. Novák Gábor a gépipari számítástechnika szakmacsoportban második helyezést ér el az országos műszaki tanulmányi verseny szombathelyi döntőjében. Csokonai Gábor az Esztergomban rendezett országos középiskolai pneumatikai versenyen lesz második.

Július–augusztus Gábriel Péter vezetésével gépészes diákok is részt vesznek az egykori kaposvári vár területén folyó ásatáson.

Nyár Környei Mihály megnyeri a kétezer méteres számot a serdülő kajakozók szegedi országos bajnokságán.

Szeptember eleje Maár Tibor lesz az iskola műszaki igazgatóhelyettese. A kaposvári megyeházán elbúcsúztatják a Sydneybe készülő somogyi olimpikonokat. A Somogyot képviselő hat sportoló közül kettő – a kajakozó Borhi Zsombor és az atléta Kilvinger Attila – korábban a Gépész tanulója volt.

Ősz Az Eötvös labdarúgócsapata először nyeri meg a Kapos Kupát.

2000/01 Vilhelm Szilárd országos diákolimpiát nyer búvárúszásban. Az iskola leány-labdarúgócsapata második lesz a Pepsi Kupán, az országos diákolimpia barcsi döntőjében pedig nyolcadik helyezést ér el.

 

2001

 

Az év elején Kovács Zoltán a második, Jéger Katalin a harmadik helyen végez az országos rendvédelmi tanulmányi verseny egyéni döntőjében.

Április 3–5. Az iskola három tanulója vesz részt az Ausztriában rendezett Alpok–Adria Vándorlegény Találkozón.

Április 6. A gépészes jelölt, Berkes Péter második lesz a kaposvári diákpolgármester-választáson.

Április Az Eötvös a harmadik helyen zárja a Szerencsen rendezett országos rendvédelmi csapatversenyt.

Tavasz Molnár Tamás megnyeri az országos pneumatikai versenyt.

Június 13. Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és a Zrínyi Ilona Általános Iskola közösen rendezi meg a Diák Streetball nevű utcai kosárlabdatornát a középiskola udvarán.

Október 1. Stickel Péter igazgatóhelyettest kinevezik Kaposvár város Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóságának vezetőjévé.

Október 11. Ausztria-napot tartanak az Eötvösben. (Az iskolába látogat az osztrák nagykövet.)

November A Gépész egyik csapata megnyeri a pécsi városismereti versenyt.

December A mérnökasszisztens-képzés beindítása ügyében a kaposvári Eötvös felveszi a kapcsolatot a kecskeméti műszaki főiskolával.

Az év folyamán Jeszek Roland cselgáncsozó második lesz az országos ranglistaversenyen, és junior korcsoportban első a Magyar Köztársaság Kupán.

 

2002

 

Január 31. Horváth Miklóst, az OKÉV kaposvári igazgatóját a Kaposvári Rákóczi FC alelnökévé választják.

Február 1. Dér Tamást nevezik ki az iskola közismereti igazgatóhelyettesévé.

Február 22–24. A kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában rendezik az országos rendvédelmi verseny döntőjét. Az első három helyet az iskola diákjai szerzik meg.

Március 9. Jeszek Roland ezüstérmet szerez a cselgáncs-diákolimpia ajkai országos döntőjében.

Március 17–23. Ausztriába kirándul az Eötvös huszonkilenc diákja.

Március 23–25. A kaposvári iskola együttese megnyeri a Vépen rendezett VI. országos rendvédelmi csapatversenyt.

Március 28–30. Az Eötvösben rendezik meg a IX. Csernyánszky Imre Országos Középiskolai Pneumatika Verseny döntőjét.

Április 11–13. Az Eötvös csapata sikerrel szerepel az Alpok–Adria munkaközösség szakközépiskoláinak Szlovéniában rendezett szakmai versenyén.

Május 13–17. Erdélybe kirándulnak az iskola tizenegyedikes tanulói. Testvérkapcsolat épül ki a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziummal.

Tavasz Kollár Róbert megnyeri az országos műszaki tanulmányi verseny békéscsabai döntőjét.

Június 26. Az országos középiskolai tanulmányi versenyeken kiemelkedően szerepelt diákokat köszönti Kaposváron Szita Károly polgármester. (Az iskolák közül az Eötvös tanulói érték el a legjobb eredményt.)

Augusztus 23–31. A Comenius 1. Akció keretében Humanis Romanis (Római Emberek) néven több helyszínű nemzetközi diáktábort szervez a kaposvári műszaki középiskola.

Szeptember A kecskeméti műszaki főiskola kihelyezett kétéves tagozatán gépipari mérnökasszisztens-képzés indul az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolában. Takács Szilvia történelemtanár lesz az iskola közismereti igazgatóhelyettese.

Október Az iskola részt vesz Comenius program boppardi projekttalálkozóján.

Ősz Az Eötvös labdarúgócsapata ismét megnyeri a Kapos Kupát.

Az év folyamán Vejki Györgyöt, a gyakorlati oktatás vezetőjét megválasztják a Műszaki Oktatási Kamara Területi Vezetőségének tagjává. Bali Attila párosban megnyeri a csocsó-világbajnokságot. A cselgáncsozó Jeszek Roland a juniorok között a harmadik helyen végez az Országos Rangsorversenyen és a Magyar Köztársaság Kupán. Asztalos Melinda 800 méteres síkfutásban bronzérmet szerez az országos bajnokságon. Zsalakó Gergely második, öccse, Máté negyedik helyezést ér el az ifik országos kötöttfogású birkózóbajnokságán. A kajakozó Környei Mihály a nyolcadik helyen zárja a Spanyolországban rendezett ifjúsági maratoni vb-t.

2002/03 Nagy Melinda és Tóth Miklós országos első lesz fekvenyomásban, Szekeres Melinda országos negyedik síkfutásban. Büttner Tamás negyedik helyen végez a kerékpáros-diákolimpián.

 

2003

 

Az év elején Az iskola diákjai a harmadik és az ötödik helyet is megszerzik az országos rendvédelmi tanulmányi verseny kiskunhalasi egyéni döntőjében.

Február Kaposvárra látogató csíkszeredai diákokat fogad az Eötvös.

Április 30. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és a Gyergyai Albert Kollégium összevonásáról.

Május 5–7. Az iskola három diákja vesz részt a horvátországi Splitben rendezett Alpok–Adria Nemzetközi Találkozón.

Május Egyhetes német nyelvi táborban vesz részt Waldkirchenben a kaposvári Eötvös negyvenöt diákja.

Tavasz A Gépész tanulói ismét jól szerepelnek az országos műszaki és szakmai tanulmányi versenyeken. (Horgas Péter és Pap Zoltán a második, Farkas Balázs Zsolt és Siklós Jácint a harmadik helyen végez.)

Június 30. E nappal Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése összevonja az Eötvös Loránd Műszaki Középiskolát és a Gyergyai Albert Kollégiumot. Az intézmény új neve Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium.

Július 2–6. Comenius-projekttalálkozót rendeznek Celjében és Kaposváron.

November 23–28. Comenius-projekthetet rendez az iskola. (Tanárokat és diákokat lát vendégül szlovén és német partneriskoláiból.)

Ősz Az Eötvösben megkezdődik a szerszámkészítők érettségi utáni kétéves képzése.

Az év folyamán Runa Ivett thai bokszban megnyeri a Rodeo Pub Kupát, Fehér Mátyás íjászatban országos bajnokságot nyer. Fábri Mónika evezésben második lesz az országos bajnokságon, a cselgáncsozó Varsányi Márk harmadik a nemzetközi regionális rangsorversenyen.

2003/04 Harangozó Péter második, Puskás András harmadik helyezést ér el az országos szakmai tanulmányi versenyen, Horváth Gergő harmadik lesz az AutoCAD-versenyen. Fábri Mónika országos második helyen végez evezésben, Fehér Mátyás országos első helyen íjászatban.

 

2004

 

Az év elején Bertalan Lajos első, Domokos József harmadik lesz a rendvédelmi tanulmányi verseny gyulai döntőjében.

Március Az Eötvös benyújtja a fenntartóhoz új minőségirányítási programját.

Április Az iskola tanárai és diákjai a Comenius program keretében projekttalálkozón vesznek részt Boppardban.

Június 3. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására. A részt vevő intézmények egyike az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium.

Július 1. – augusztus 20. Az iskola közel százötven tanulója vesz részt a Balaton déli partján működő bűnmegelőzési táborban.

November Nemzetközi projektekben való részvételéért Európai Minőségi Díjat kap a középiskola.

Az év folyamán Először államvizsgáznak a Gépészben mérnökasszisztens-hallgatók. Bali Attila párosban első, egyéniben második helyezést ér el a csocsó-világbajnokságon.

2004/05 Horváth József és Hosszú Milán is a harmadik helyen zárja az országos pneumatikaversenyt. Varsányi Márk megszerzi az országos első helyet cselgáncsban, Fehér Mátyás országos első, Bakos Balázs harmadik lesz íjászatban.

 

2005

 

Január 24. Szita Károly kaposvári polgármester Arany Katedra emlékplakettet ad át Gémesi Tibor iskolaigazgatónak. (A díjat az oktatási miniszter adományozta a magyar kultúra napja alkalmából.)

Március Az iskola negyvenöt tanulója német nyelvi táborban vesz részt Ausztriában.

Április 21. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése megalapítja a Kaposvár Térségi Integrált Szakképző Központ Közhasznú Társaságot (TISZK).

Május 25. A kaposvári középiskolák sportversengésében az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola bizonyul a legjobbnak a kihívás napján.

Tavasz Az iskola huszonegyezer eurót nyer a közbiztonsági koncepció megvalósítására. Horváth Gergő a miskolci Országos Tervező Versenyen első, Szabó Balázs a szakmai előkészítő érettségi tantárgyak informatikai versenyén második helyen végez. Dávid Tamás harmadik lesz az országos AutoCAD-versenyen.

Június eleje Német és szlovén diákokat lát vendégül a kaposvári Eötvös.

Augusztus 7–29. Németországban vesznek részt háromhetes szakmai gyakorlaton a középiskola rendvédelmi fakultációs diákjai.

Október 13. Az Eötvös labdarúgócsapata ismét megnyeri a Kapos Kupát.

Október 18. Partnerségi szerződést kötnek a Németországban tartott rendészeti szakmai gyakorlat szervezői.

Október 21. A belügyminiszter kitünteti Zanati Zsuzsanna tanárnőt.

November eleje Az iskola sportcsarnokában rendezik meg a belügyminisztériumi szervek ötödik országos fekvenyomóversenyét.

December 5. Először rendeznek angol nyelvi versenyt az iskolában.

Az év folyamán Nemzetközi kapcsolataiért Európai Díjat kap a kaposvári Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium. A kosárlabdacsapat megnyeri az I. Eötvös Kupát. A tizenegyedikes Kálóczi Zoltán íjászatban országos bajnoki címet szerez, osztálytársa, Fehér Mátyás ugyanitt harmadik lesz.

 

2006

 

Február Az iskola tornatermében rendezik meg az országos fiú kadett kosárlabda-bajnokságot. Csoszó Nikolett a második, Torma Georgina a negyedik helyen végez az országos rendészeti tanulmányi versenyen.

Március 1. A Dunaújvárosi Főiskola és a kaposvári Eötvös együttműködési megállapodást köt a gépipari mérnökasszisztensek felsőfokú szakképzésére.

Augusztus 28. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ nyilvántartásba veszi az Eötvösben indítandó mérnökasszisztens-szakképzést.

Augusztus A közbiztonsági fakultációs diákok háromhetes szakmai gyakorlaton vesznek részt Lipcsében.

Szeptember Az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium rendvédelmi fakultációs osztálya szakközép-iskolai profillal működik tovább.

Október 17. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy 14. évfolyamon műszaki számítástechnikai technikus osztály induljon a Gépészben.

Október 22. Tíz kaposvári gépésztanuló háromhetes szakmai gyakorlatot kezd a németországi Boppardban.

December 9. Nosztalgia-kosárlabdamérkőzést rendeznek az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola tornacsarnokában abból az alkalomból, hogy 25 éve jutott fel az NB I.-be a Kaposvári Honvéd–Táncsics SE férfi-kosárlabdacsapata.

Az év folyamán A röplabdacsapat negyedik helyen végez az országos diákolimpia soproni döntőjében. Az iskola „amatőr” röplabdázói megnyerik az első ízben kiírt Noszlopy Kupát. A cselgáncsozó Varsányi Márk az országos diákolimpián és a junior országos bajnokságon harmadik, a Magyar Köztársaság Kupán második helyen végez. Bérdi Szandra második, Törő Dániel harmadik lesz a cselgáncsozó-diákolimpia országos döntőjében. A tekéző Bóka Ákos országos hatodik helyezést ér el, az ifik között pedig megnyeri a nemzetközi Balaton Kupát. Az Eötvös az iskolai kereteken kívüli (nem diákolimpiai) sporteredmények alapján az első, az összesített pontérték szerint a negyedik helyen végez a megyében.

2006/07 Törő Dániel megnyeri a siklósi regionális dzsúdóversenyt, az íjász Kálóczi Zoltán a diákolimpiát. Lövészetben több kiemelkedő eredményt ér el Légrádi Gábor. (Két bajnoki cím a megyei diákolimpián, az országos döntőben negyedik hely csapatban, az országos nyílt vidékbajnokságon légpisztolyban egyéni második és csapat első, légpuskában egyéni első helyezés.)

 

2007

 

Január Elkészül az ország középiskoláinak több mérőszám alapján kialakított rangsora. Az országos tanulmányi versenyek tekintetében az Eötvös a legjobb somogyi szakközépiskolák közé kerül.

Március 8. Az iskola kollégiumi társalgójában értekezletet tartanak az összevonás utáni névválasztásról. (Az intézmény alkalmazotti közössége az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium elnevezést támogatja.)

Április 12–14. Bodó Gábor gépipar I. szakmacsoportban második helyen végez az országos műszaki tanulmányi verseny debreceni döntőjében.

Május 1. Maár Tibor lesz az iskola megbízott igazgatója.

Június 30. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében az Eötvös Loránd Műszaki Középiskola és Kollégium, valamint a Rippl-Rónai József Közlekedési Szakképző Iskola és Kollégium összevonásával létrejön az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium.

Szeptember 1. Az Eötvös rendezi az országos szakképzési tanévnyitót, amely egyben Kaposvár hivatalos tanévnyitó ünnepsége is. Horváth Miklós lesz az iskola igazgatója, Weimann Gáborné a közismereti, Klenovics Endre az általános igazgatóhelyettes.

November 8. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy egy-egy nyelvi előkészítő és sportiskolai osztályt indítson az Eötvös.

December 26. 63 éves korában meghal Gémesi Tibor, az iskola igazgatója. (December 31-ével vonult volna nyugdíjba.)

Az év folyamán Az iskola nívódíjat kap, mert a helyi munkaerő-piaci igények figyelembevételével szervezte a képzéseit. A röplabdacsapat a negyedik helyen végez az egri országos döntőben. Bérdi Szandra megnyeri a budapesti „Body Fittnes” felnőtt országos bajnokságot, majd a magyar juniorválogatott tagjaként részt vesz a világbajnokságon. Magyar Edina a felnőttek mezőnyében nemzetközi országúti középtávfutó-versenyt nyer Ausztriában.

 

2008

 

Február 5. Az iskola együttműködési megállapodást köt a Somogy Megyei Rendőr-főkapitánysággal a közbiztonsági képzésről.

Március Gyöngyi Krisztián megnyeri a cselgáncsozók junior-diákolimpiáját.

Június 5. A kaposvári közgyűlés engedélyezi, hogy a szakközépiskola a Dunaújvárosi Műszaki Főiskola partnereként megindítsa a műszaki informatikai mérnökasszisztensek akkreditált felsőfokú szakképzését.

Június 25. Horváth Miklós iskolaigazgatót választják meg a Kaposvári Rákóczi FC elnökévé.

Június Az iskolában megalakul a Rákóczi Szövetség ifjúsági tagozata.

Szeptember 1. E nappal – a párhuzamosság megszüntetése érdekében – a gáz- és vízvezeték-szerelők képzését az Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium veszi át.

November 18. Az Eötvös csapata továbbjut a Copus Show-ban, a Kapos Televízió középiskolák számára rendezett városismereti vetélkedőjében.

November 23–27. Az Eötvös diákjai egy angol nyelvű internetes rádió elindítása végett részt vesznek az olaszországi Altamurában rendezett nemzetközi projekttalálkozón.

December 11. A dél-dunántúli minőségi díjak pécsi átadási ünnepségén elismerő oklevelet kap a kaposvári szakközépiskola. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatot hoz az Eötvös Loránd Diáksport Egyesület támogatásáról.

December 21. Nyugdíjba megy Gelle József, a gyakorlati oktatás helyettes vezetője.

Az év folyamán Felújítják az iskola tornacsarnokát. Kocsis Dániel második lesz a Mozaik országos internetes történelemversenyen.

2008/09 Az iskola csapata ötödik helyezést ér el a Magyarország tízéves NATO-tagságáról rendezett országos vetélkedőn. Komári Violetta a fizikai számokban első helyen végez az országos rendészeti versenyen, Ballér Bianka negyedik lesz az országos honlapkészítési versenyen. Orbán Ferenc aranyérmet nyer a junior ökölvívók országos bajnokságán, a cselgáncsozó Hegedüs Botond a nyílt országos bajnokságon, Légrádi Gábor a sportlövő-diákolimpia országos döntőjében, Herzsenáth Máté és Zdenkó Dávid az országos strandröplabdaversenyen.

 

2009

 

Március 24. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2009/10-es tanévtől a korszerűsítés idejére lezárja az intézmény Virág utcai kollégiumát.

Március A Rákóczi Szövetség programjának keretében a horvátországi magyarokkal együtt ünneplik március 15-ét az Eötvös tanulói.

Április 23. Első alkalommal nyílik fotókiállítás az iskola fotószakkörének munkáiból a Virág utcai kollégiumgalériában.

Április Farkas Péter (hegesztő-szakképesítésben) második helyezést ér el a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében.

Május 3–7. Az iskola részt vesz a Radio Teen program finnországi találkozóján.

Május 20. Átadják az iskola műfüves labdarúgópályáját a kaposvári Virág utcában.

Tavasz Az iskola először rendezi meg az Eötvös Loránd Fizika Levelező Versenyt. Nyíri Bálint a gépgyártás-technológiai technikusok között megnyeri az országos szakmai tanulmányi versenyt, Király Roland járműfényező-szakmában második lesz a Szakma Kiváló Tanulója Versenyen.

Június Az Eötvös megkapja a Kiváló Érettségiztető Vizsgahely címet.

Október 1. E naptól Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése gyógypedagógiai álláshelyet biztosít a Gépész számára.

Október Ismét beindul az iskolarádió. (Felelős szerkesztője Barnáné Horváth Beáta tanárnő.)

November 12. Vártörténeti kiállítás nyílik az iskolában. (Gábriel Péter tanműhelyi technológus rendezi.)

November 19. A kaposvári közgyűlés úgy határoz, hogy a 2010/11-es tanévtől előrehozott szakképző osztályok indulhatnak az Eötvösben.

December 4. Az iskola csapata ezüst minősítést szerez a Városi Sportcsarnokban rendezett X. jubileumi kaposvári Látványsport Fesztiválon.

December 6. Az Eötvös rendvédelmi fakultációs tanulóinak részvételével kezd karácsonyi bűnmegelőzési akciót Kaposváron a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság.

December 10. Az iskola régiós minőségi díjat kap a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén.

2009/10 Krénusz Bence gépészeti alapismeretekből negyedik helyezést ér el a Szakmai Érettségi Tantárgyak Versenyén. Az iskola fiú-röplabdacsapata harmadik helyen végez az országos döntőben. A cselgáncsozó Hegedüs Botond és Banicz Vivien megnyeri az országos diákolimpiát. Hegedüs a Köztársaság Kupán és a horvátországi világkupán is első lesz. Tóth Patrícia országos első helyezést ér el birkózásban.

 

2010

 

Február 12. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet támogatási szerződést köt az iskolával.

Március 1–5. A Comenius program keretében hat ország hét iskolájának képviselői vendégeskednek az Eötvösben.

Március 12. A nemzeti ünnep alkalmából miniszteri dicséretben részesül Vejki György, a gyakorlati oktatás vezetője.

Április 9. Az iskola közbiztonsági fakultációs csapata megnyeri a Nagykovácsiban rendezett országos középiskolai rendészeti tanulmányi versenyt.

Április 24. A rendvédelmi szakos Horváth Alexandra megnyeri a Kaposvár Szépe szépségversenyt.

Április A leány-labdarúgócsapat megyei első helyen végez.

Május 2–6. Olaszországban tartják az Eötvös közreműködésével lebonyolított Radio Teen program záró projekttalálkozóját.

Tavasz Az Eötvös megnyeri a somogyi középiskolák Kaposváron rendezett katasztrófavédelmi csapatversenyét. Benke Péter gépgyártás-technológia szakcsoportban harmadik helyezést ér el az országos szakmai tanulmányi versenyen. Az iskola csapata harmadik lesz az „Örökségünk ’48” történelmi és állampolgári verseny országos döntőjében.

Június 2. Kaposvár pedagógusnapi ünnepségén Vejki György gyakorlatioktatás-vezető miniszteri dicséretet, Gulyásné Lőrincz Ilona tanárnő Arany Katedra díjat vesz át.

Október Az iskolai könyvtárban megalakul a Wass Albert Irodalmi Kávéház.

December Létrejön az iskola Pillanatkép nevű zenekara. A diáklap új neve: Gepace.

Az év folyamán Klenovics Endre igazgatóhelyettes nyeri el az „Iskolabarát pedagógus” díjat.

2010/11 A röplabdázók országos harmadik helyezést érnek el. Tóth Patrícia a cselgáncsozók között megnyeri a zágrábi Európa Kupát és a magyar ifjúsági bajnokságot, birkózásban a Magyar Köztársaság Kupát. Az ökölvívó Orbán Gergő nemzetközi versenyen ér el második helyezést. Lövészetben Bor Dávid megyei első helyen végez. A kollégiumok balatonboglári diáktalálkozóján fiúlabdarúgásban és összetettben is az Eötvös lesz az első.

 

2011

 

Január 1. Horváth Miklós iskolaigazgatót főigazgatónak nevezi ki a polgármester.

Január Az iskola csapata megnyeri a Sportpálya 2004 Egyesület leány-labdarúgótornáját a szennai sportcsarnokban.

Február 16. Az iskola diákjai először tesznek „temetői sétát” Kaposváron. (A Keleti temetőben nyugvó jeles személyek sírját nézik meg.)

Február 24. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati költségvetési szervek gazdasági integrációja keretében 2011. július 1-jétől valamennyi helyi szakképző intézmény gazdálkodási feladatait az Eötvös Loránd Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium látja el.

Március 1. Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke a polgári védelem világnapja alkalmából oklevelet adományoz az iskolának.

Március 15. Az Eötvös diákjai adnak műsort a Kossuth téren rendezett városi ünnepségen.

Március A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tüntetik ki Horváth Miklós főigazgatót. Az Eötvös leánycsapata megnyeri a Fonyódon rendezett III. Balaton Kupa utánpótlás-labdarúgótornát.

Április 3. Az iskola több száz indulóval vesz részt a Vivicitta Futáson, a Kaposvár és Szeged közti „futópárbajban”.

Április 19. Az Eötvös ötödik–hatodik korcsoportos leány-labdarúgócsapata Barcson ismét megnyeri a megyei bajnokságot.

Április László Tibor géplakatosszakmában első helyezést ér el a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében. Az Eötvös csapata nyeri meg a Suli-buli futballtornát.

Tavasz A Kapospont szavazásán az Eötvös videója nyeri el „Az év szalagavatója” címet.

Július Az Eötvös csapata megnyeri a Fonyódon rendezett I. Balaton Kupa női homokfocitornát.

Nyár Tóth Patrícia ötödik lesz a máltai Ifjúsági Judo Európa-bajnokságon.

Szeptember eleje Kilencedik évfolyamon honvédelmi fakultációs osztályt indít az iskola.

Szeptember 6. A kaposvári Kossuth-szobor felavatásának százéves évfordulóján megemlékezést tartanak az Eötvösben. (A műsort Gábriel Péter állította össze.)

Szeptember 15. A Kaposvárra látogató Schmitt Pál köztársasági elnök a Köztársaság Elnökének Díszoklevele Éremmel kitüntetést adja át Horváth Miklós főigazgatónak.

Szeptember 29. Horváth Miklós főigazgató és az MH 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka, Bárdos Antal ezredes együttműködési megállapodást ír alá a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatásáról.

Szeptember 30. Elkészül az iskola informatikai stratégiája.

Október 15. Az iskola csapata megnyeri a Balatonalmádiban rendezett ifjúsági honvédelmi-rendvédelmi járőrversenyt.

Október közepe A kaposvári találkozóval megindul a Comenius „iskolai együttműködések” keretében szervezett „COME” projekt.

Október 26. Az Eötvös labdarúgócsapata újra megnyeri a Kapos Kupát.

November 26. Kamu Kincső karatéka ezüstérmet szerez az országos diákolimpián.

2011. december 3. A cselgáncsozó Tóth Bence regionális első helyet szerez Nagykanizsán.

2011/12 Az iskola csapata a fizikai számokban első helyen végez az Országos Honvédelmi Versenyen. A cselgáncsozó Buzsáki Bálint megnyeri az Ifjúsági Magyar Köztársaság Kupát, a karatézó Lovrencsics Gergő az Európa Kupát és a Dráva Kupát.

 

2012

 

Január 13. Az Eötvösben tartják a középiskolás teremlabdarúgó-diákolimpia országos döntőjének megnyitóját.

Január 20. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Arany Katedra emlékplakettet adományoz Csordás Istvánnak, az Eötvös tanárának.

Március 17. Az iskola négy csapatot (kilenc diákot) indít a kaposvári városismereti versenyen. (A 9. k osztály háromfős csapata a második helyen végez a tizenkilenc együttes között.)

Március Az Eötvös kollégiumának lány és fiú labdarúgói is megnyerik a kaposvári MÁV Kollégiumi Kupát.

Április eleje Az Eötvös megnyeri a Kapospont Kupa nevű városi kispályás labdarúgótornát.

Április 16. Pécseli Annát, az Eötvös tanulóját választják meg Kaposvár diákpolgármesterévé.

Április 23. Az iskola lánycsapata egymás után harmadszor nyeri meg a megyei kispályás labdarúgó-bajnokságot.

Április 28. Az Eötvös kollégiumának csapata sorrendben harmadszor diadalmaskodik a Balatonboglári Középiskolás Sporttalálkozón. A kollégium együttese harmadik helyen végez a Magyar Tolkien Társaság VI. Tolkien Levelező Versenyének Budapesten rendezett országos döntőjében.

Április Csapatban az Eötvös nyeri meg a mezeifutó-diákolimpia Kaposváron rendezett megyei döntőjét. Tóth Richárd országos bajnoksági címet szerez ökölvívásban.

Május 5. A 10. osztályos Buzsáki Bálint megnyeri a dzsúdó-diákolimpiát.

Május 16. A katonaosztály csapata második helyezést ér el a 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred járőrbajnokságán.

Május 15. Az Eötvös csapata megnyeri a XI. Széchenyi „Suli-buli” labdarúgótornát.

Tavasz Az Eötvös ötödik korcsoportos labdarúgócsapata megnyeri a megyei diákolimpiát. Koczka Sándor szerszámkészítő-szakképesítésben harmadik helyezést ér el a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjében. A Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupa Marcaliban rendezett megyei döntőjén a személygépkocsi-vezetők mezőnyében Csupor Péter, az Eötvös diákja bizonyul a legjobbnak.

Június 14. A városi közgyűlés újabb öt évre Horváth Miklóst bízza meg az Eötvös vezetésével.


Partnereink

SZC logo

Kaposvári Szakképzési Centrum


Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium

7400 Kaposvár, Pázmány Péter utca 17.

Telefon: +3682528190

E-mail: kaposvari.eotvos@gmail.com

OM azonosító: 203027/003


2024Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium